Vervolg stappen Enquête

Wij zijn op dit moment samen met gemeente Tilburg bezig om de enquête verder uit te werken. Om een zo goed mogelijk beeld en alles in kaart te brengen zijn wij daar waarschijnlijk tot eind september mee bezig. Er volgt een bijeenkomst waar alle ondernemers voor worden uitgenodigd.