Wat ooit als een burgerinitiatief in Udenhout ontstond, is inmiddels een bewezen effectieve manier om de criminaliteitscijfers flink te laten dalen. Dit doen we door elkaar te attenderen op situaties die je niet vertrouwt in de Buurtpreventie WhatsApp-groep!

Door het gebruik van deze appgroep kan iedere deelnemer een steentje bijdragen aan de veiligheid van ons bedrijventerrein. In deze app deel je enkel informatie met buurtgenoten over onveilige of noodsituaties. De app is niet bedoeld voor het delen van privéberichten!

Meedoen

De deelnemers van de WhatsApp-groep worden geselecteerd op basis van de strategische ligging van het bedrijf of woning. De groep kent twee tot drie coördinatoren die direct in verbinding staan met de politie. Jan van Bree en Adryo Torians van gemeente Tilburg zijn beheerders van deze groep.

Om mee te doen moet je:

• wonen of werken op bedrijventerrein Kreitenmolen;
• 18 jaar of ouder zijn;
• in het bezit zijn van een smartphone.

Het is essentieel dat enkel relevante informatie wordt gedeeld. Deelnemers van de WhatsApp-groep dienen zich te houden aan de SAAR-methode:

S = Signaleren
A = Alarmeren en 1-1-2 bellen
A = App sturen
R = Reageren

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen aan de Buurtpreventie WhatsApp-groep?
Stuur dan onderstaande gegevens naar mail@kreitenmolenvitaal.nl.

• Naam
• Adres
• Mobiele telefoonnummer
• E-mailadres
• Naam en adres werkgever

Je gegevens worden eerst getoetst door de afdeling veiligheid & wijken van de Gemeente Tilburg.