1. Samenwerking vormgeven
  In een intentieverklaring leggen partijen vast met wie en op welke wijze, er wordt samengewerkt.
 2. Veiligheidsanalyse
  De veiligheidsanalyse (0-meting) maakt inzichtelijk welke veiligheidsproblemen op het bedrijventerrein spelen. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van een ondernemersenquête, een schouw en politie- en brandweercijfers.
 3. Plan van aanpak
  In een plan van aanpak worden de doelstellingen, maatregelen en activiteiten gedefinieerd. Om te bewijzen dat de samenwerking in de praktijk werkt, moeten minimaal vier maatregelen uit het plan zijn uitgevoerd.
 4. Certificering
  Een onafhankelijke toetsing vindt plaats. Bij het behalen van het keurmerk ontvangt het bedrijventerrein het certificaat ‘Basis samenwerken’.
 5. Uitvoering
  Uitvoeren van maatregelen.
 6. Evaluatie
  Een nieuwe veiligheidsanalyse (1-meting) maakt duidelijk wat de effecten van de maatregelen zijn.
 7. Bijstellen plan van aanpak
  Formuleren van nieuwe doelstellingen, maatregelen en activiteiten.
 8. Her-certificering
  Iedere drie jaar vindt de her certificering plaats en krijgt het bedrijventerrein het certificaat “Continu samenwerken’.