We ontvangen steeds vaker signalen van parkeeroverlast. Medewerkers die niet voldoende ruimte hebben om te parkeren, klanten die hun auto niet meer kwijt kunnen, ‘vreemde’ auto’s die op de openbare weg of op parkeerplaatsen geparkeerd staan…

Daarom hebben we besloten om hier actief mee aan de slag te gaan. Op korte termijn gaan we inventariseren waar de parkeerproblemen zich voordoen, door wie deze (mogelijk) veroorzaakt worden en hoe we dit gezamenlijk kunnen oplossen.

Maar we staan natuurlijk ook open voor jouw ideeën. Dus heb je een goed idee om het parkeerprobleem aan te pakken? Laat het ons dan weten via mail@kreitenmolenvitaal.nl.

Zodra er maatregelen genomen worden, zullen we iedereen via de nieuwsberichten van de website informeren.