Goed om te weten…

‘Grijs en Groen’ op Kreitenmolen

Medio april 2016 is er samen met een verkeersdeskundige van de gemeente Tilburg een mooi groenplan ontworpen voor ons bedrijventerrein. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om naar het plan te kijken tijdens de bijeenkomst bij Vermech Mechanisatie in januari 2018. Na deze bijeenkomst zijn er nog een paar aanpassingen verwerkt.

Nog niets gebeurd

Het doel van het ‘Grijs–Groen plan’ was (en is nog steeds) om ons bedrijventerrein in samenwerking met de gemeente Tilburg en de ondernemers schoon en veilig te maken en te houden. Het is nu november 2019 maar helaas er is nog geen schop in de grond gezet, ondanks de beloftes die de gemeente Tilburg aan ons heeft gedaan. Omdat de grond van ons bedrijventerrein onder de gemeentegrond valt, mogen wij zelf niets oppakken of veranderen zonder toestemming van de gemeente.

En nu?

Toch willen we het er niet bij laten zitten. We denken er dan ook over om met dit verhaal naar buiten te treden. Op welke manier we dat precies willen doen, weten we nog niet. Maar belangrijk daarbij is dat we aangeven hoeveel mensen er dagelijks werkzaam zijn op ons bedrijventerrein. Deze mensen willen we namelijk allemaal op een schone en veilige plek laten werken. In onze beleving werken er dagelijks meer dan 1.000 mensen op 30 hectare.

Om ons goed te kunnen voorbereiden, vragen wij jullie om per e-mail door te geven hoeveel medewerkers er in dienst zijn. We praten dan over de fulltimers, de parttimers én eventuele ZZP-ers of inleners. Doorgeven van deze informatie kan via mail@kreitenmolenvitaal.nl.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.


Voorzittersfunctie

De voorzitter van Kreitenmolen Vitaal heeft aangegeven, vanwege zijn drukke werkzaamheden, de functie van voorzitter te willen neerleggen. Op dit moment zijn we in gesprek met een potentiële opvolger. Zodra we met deze kandidaat tot overeenstemming zijn gekomen, stellen we hem/haar eerst voor in de nieuwsbrief van december. Bij de algemene ledenvergadering in december vindt er een stemming plaats over de (eventuele) benoeming tot voorzitter.


Collectieve heftruckcursus

Er is een verzoek binnengekomen of er interesse is om een collectieve heftruckcursus te organiseren. Graag ontvangen wij van iedereen die interesse heeft om hieraan deel te nemen een e-mail. Daarna gaan we inventariseren of het zin heeft om dit te bundelen. Mailen kan via mail@kreitenmolenvitaal.nl.


Openbaar vervoer op bedrijventerrein Kreitenmolen

Sinds lange tijd zit het openbaar vervoer in Udenhout in zwaar weer. Dat is overigens niet alleen in Udenhout het geval. Ook andere kernen staan onder druk. De dorpsraad van Udenhout is in gesprek met de provincie en gemeente. Zij hebben de dorpsraad gevraagd om de problematiek wat duidelijker in beeld te brengen.

Wat is het probleem?

Er stopt geen bus op bedrijventerrein Kreitenmolen (wat overigens nooit zo is geweest). Inmiddels zijn er bedrijven vertrokken omdat studenten of nieuwe (jonge) werknemers die afhankelijk zijn van de trein of ander openbaar vervoer, er niet, niet op tijd of in ieder geval niet gemakkelijk kunnen komen.

Als we samen een vuist kunnen maken met het centrum van Udenhout, Boogaard en Mortel bestaat de kans dat er in de toekomst twee keer per dag een bus stopt op ons bedrijventerrein (ochtend en avond).

Inventarisatie behoeften

De dorpsraad wil daarom inventariseren wat de wensen en behoeften zijn omtrent de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein met openbaar vervoer. Stuur je opmerkingen, wensen en behoeften via e-mail naar de dorpsraad zodat zij hiermee naar de provincie en gemeente kunnen. E-mail: info@dorpsraadudenhout.nl.


Bijna Thuis Huis (hospice)

Op 1 december wordt in Udenhout het Bijna Thuis Huis geopend. Dit is een initiatief Nicole en Edwin Langerak. In principe is dit iets dat niet onder Kreitenmolen Vitaal valt, maar wij zijn van mening dat we hier toch aandacht aan moeten schenken.

Uniek

Het hospice, wat uniek is voor Udenhout, biedt in een huiselijke sfeer een plek aan waar mensen met een beperkte levensverwachting rustig kunnen verblijven. Het huis draait voornamelijk op vrijwilligers die daar heel hun ziel en zaligheid in leggen. Inmiddels hebben zich al meer dan 30 vrijwilligers aangesloten bij het Bijna Thuis Huis. Een donatie in een vorm van spullen of andere vorm is van harte welkom!

Opening

Op 1 december wordt het Bijna Thuis Huis geopend. Aansluitend is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het huis. Om 13.30 uur start de Open Dag en ook op die tijd zal er een rondleiding door het huis starten.

Wil je meer weten over het Bijna Thuis Huis?  Dan kun je contact opnemen met Nicole en Edwin Langerak.

Bijna Thuis Huis

Schoorstraat 21      

Tel.: 013 – 2073993