Enquête parkeren, bereikbaarheid en veiligheid.

Zoals besproken op de ALV / paasontbijt van 14 april om een enquête te starten over parkeren, veiligheid en bereikbaarheid op Kreitenmolen is door 63 bedrijven ingevuld daarvoor onze hartelijke dank voor jullie medewerking.
Onze volgende stap is om half juni in gesprek te gaan met de gemeente Tilburg en hopen stap voor stap een veiliger Kreitenmolen te creëren voor alle ondernemers.