Enquête Kreitenmolen

KMV heeft ieder jaar een budget om de kwaliteit van het industrieterrein te verbeteren. Dit is in het breedste zin van het woord. Het budget bestaat voor 50% uit lidmaatschapsgelden en voor 50% uit gemeentesubsidie. Hebben we het budget niet (volledig) gebruikt? Dan moet het subsidiegedeelte dat niet gebruikt is, teruggestort worden.

Waarom een enquête?

We vinden het belangrijk dat alle ondernemers van Kreitenmolen mee kunnen denken over de invulling van het budget. Via de enquête willen we dus achterhalen of er nog ideeën, projecten of activiteiten zijn die jij als ondernemer van Kreitenmolen Vitaal gerealiseerd zou willen zien.

Aan welke eisen moet een idee voldoen?

  • Het moet passen binnen het kader en het budget van de vereniging KMV. Met andere woorden: qua beheer moet het hanteerbaar en haalbaar zijn voor ons als bestuur;
  • Het moet ten goede komen aan het industrieterrein in zijn geheel, dus niet alleen aan individuele bedrijven;
  • Het idee mag ook op de langere termijn gericht zijn.  Bijvoorbeeld wanneer de uitvoering over een aantal jaren verspreid wordt.

De realisatie

Let wel: bij de realisatie van de plannen zijn we afhankelijk van de medewerking van de gemeente en de geldende regelgeving. Heel simpel gezegd: iets op de gemeentegrond ‘doen’ (bijvoorbeeld het plaatsen van welkomstborden, camera’s, etc.) blijkt uit ervaring ook veel inzet, tijd en medewerking te vragen van de gemeente.

Maar dat mag jou en ons zeker niet tegenhouden! We hebben namelijk hele mooie voorbeelden van initiatieven die al gerealiseerd zijn (al hadden we soms een lange adem nodig): camerabewaking, welkomstborden, bewegwijzering, diverse collectieve inkoopmogelijkheden, verkeersveiligheid onderzoek en de werkgroep verduurzamen toekomst.

Laat je horen!

Jouw stem is voor ons belangrijk. Laat je dus horen via de digitale enquête.

Het werkt snel en simpel. Druk op onderstaande link en vul de enquête digitaal in. Het kost je hooguit een paar minuten. De enquête is beschikbaar tot 15 november maar we willen je vragen om deze direct in te vullen. Alvast bedankt namen het bestuur!

Link naar de enquête