Energiescan? Gewoon doen!

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met het project ‘Kreitenmolen Groen, Gewoon Doen’. Thema’s als duurzaamheid en het bewust gebruiken van energie staan hierbij centraal. Meerdere ondernemers hebben inmiddels gebruik gemaakt van de energiescan. Maar hoe staat het er nu voor? En wat houdt zo’n energiescan in? We spraken Ruud Poppelaars (Filtech), Jan de Beer en Dave Verheggen (beiden van Energiescan) voor een update.

V.l.n.r.: Dave Verheggen, Jan de Beer en Ruud Poppelaars.

‘We have to harvest the sun’

“Dat is een slogan die we gebruiken in communicatie-uitingen van Filtech. Het betekent zoveel als ‘We moeten de zon oogsten’. En wat je zegt, moet je ook doen. Duurzaamheid en bezig zijn met het verminderen van onze Co2-voetafdruk is belangrijk voor ons”, aldus Poppelaars. Hoewel hij aanvankelijk sceptisch was over de scan, kijkt hij er met een goed gevoel op terug. “We deden al zoveel op dat gebied. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat er nog verbeteringen en bezuinigingen uit zouden komen”, zegt Poppelaars.

Altijd aanvullingen

In 2015 werd het gehele bedrijf voorzien van LED verlichting en werden er zonnepanelen geïnstalleerd. Dat werd in 2019 aangevuld met vier warmtepompen en een elektrische ketel. Het pand van Filtech werd onlangs zelfs bekroond met een energielabel A. “En toch bleek de energiescan een goede zet”, vult Dave Verheggen aan. “Want ook als je het al heel goed doet, zijn er vrijwel altijd aanvullingen te vinden. Soms zelfs hele verrassende.”

Afrekenen met disbalans

Het belangrijkste advies dat uitgebracht kon worden lag op het gebied van disbalans. “De aanwezige zonnepanelen wekken natuurlijk de nodige energie op. Dat is voornamelijk op de uren en maanden dat de zon schijnt. Maar het energieverbruik ligt meestal op andere momenten, juist in de uren en maanden dat het koud en donker is”, vertelt Jan de Beer.

Panelen op het zuiden? Ja en nee

Door de aanschaf van nieuwe machines bleek daarnaast het aantal zonnepanelen niet meer toereikend. Advies: extra zonnepanelen plaatsen. “En toen kwam het verrassende deel van het advies”, lacht Poppelaars. “De nieuwe panelen moeten, in tegenstelling tot de huidige panelen, niet richting het zuiden geplaatst worden, maar in een oost-west opstelling. Hierdoor creëer je een gelijkmatige stroomopwekking. En dat is voordeliger voor je portemonnee.”

Nog meer adviezen?

Voor Filtech kwamen nog meer adviezen op tafel te liggen. Zoals een buffervat inclusief zonnecollectoren voor de warmtepompen. Hierdoor sla je de opgewekte energie op voor het gebruik op een later moment. Daarnaast gaan ze testen met tijdsschakelaars op het machinepark. Voor de kleinere adviezen (het plaatsen van energiemeters en het uitzetten van beeldschermen en andere apparaten) zet Poppelaars vooral in op de bewustwording onder de collega’s. “Door ze af en toe hieraan te herinneren en met ze te delen wat dit op jaarbasis oplevert, hoop ik dat ze er wat vaker bij stilstaan.”

Op de vraag of Poppelaars nog een advies heeft voor andere ondernemers van Kreitenmolen Vitaal, antwoordt hij: “De adviezen die je krijgt compenseren de kosten van de scan ruimschoots. Dus mijn advies is: plan die scan gewoon in.”

Feiten over de energiescan:

  • De energierekening is het startpunt voor de energiescan;
  • De energiescan duurt ongeveer 1 uur;
  • Het uitgebreide rapport met bevindingen en advies, ontvang je binnen circa twee weken na de scan. Het rapport wordt altijd mondeling toegelicht;
  • De kosten van de energiescan zijn € 350,-;
  • Let op: t/m het voorjaar van 2021 profiteer je als lid van KMV nog van een subsidie vanuit de gemeente (€ 175,-);
  • De energiescan kun je aanvragen via mail@kreitenmolenvitaal.nl;
  • Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Jan de Beer (06-10 91 17 51) of Dave Verheggen (06-41 53 14 03).