ALV Kreitenmolen Vitaal

De algemene ledenvergadering (ALV) vindt normaliter plaats aan het einde van het jaar. Vanwege een aantal veranderingen, heeft het bestuur besloten om dit jaar de ALV te verplaatsen naar januari 2020.

Op woensdag 22 januari zijn we van harte welkom bij Chocolaterie Albert, alwaar we na de ALV een rondleiding krijgen door de productieruimte. Inloop vanaf 16.30 uur, de vergadering vangt om 17.00 uur aan.

De agenda van de vergadering volgt medio 6 januari, maar noteer deze datum alvast in de agenda! We zorgen die dag natuurlijk ook voor iets lekkers te eten. Om ervoor te zorgen dat we voldoende eten bestellen, horen we graag of je erbij bent op 22 januari. Aanmelden voor de ALV kan via ons e-mailadres mail@kreitenmolenvitaal.nl.

Vacature voorzitter

Vanwege de openstaande vacature voor een nieuwe voorzitter van Kreitenmolen Vitaal, heeft het bestuur enkele informatieve gesprekken gehad met Peter Hutten. Deze gesprekken hebben wij als zeer positief ervaren en wij hebben hem gevraagd of hij invulling zou willen geven aan deze vacature.

Daar heeft hij positief op gereageerd. Peter is weliswaar geen ondernemer van ons bedrijventerrein maar dat vormt statutair geen probleem. Op de komende ALV willen we alle leden graag laten stemmen over het voorstel om Peter aan te stellen als voorzitter van KMV.

We hebben hem gevraagd om zich kort aan jullie voor te stellen:

“Uitdagingen maken het leven interessant en als gepensioneerd ondernemer zie ik deelname in het bestuur van KMV als een interessante uitdaging.  Het industrieterrein Kreitenmolen onderscheidt zich namelijk op vele manieren van de andere industrieterreinen in de gemeente Tilburg en daar is men zich in het stadhuis niet voldoende van bewust denk ik. Dat eigen karakter heb ik al leren kennen in de periode dat ik in de dorpsraad van Udenhout mocht zitten.

Omdat ik geen direct belanghebbende ben zal ik niet meestemmen bij het nemen van beslissingen. Dat is de verantwoording van de leden van de vereniging en de andere bestuursleden.

Mijn functie zie ik voornamelijk in het ondersteunen en waar gewenst het adviseren van het bestuur.

In de diverse gesprekken die ik al mocht hebben viel mij het enthousiasme en de betrokkenheid op en ik zie een mogelijke samenwerking dus met plezier tegemoet.”

Peter Hutten

Leave a comment