ALV 22 januari 2020

Op 22 januari waren we te gast bij Chocolaterie Albert voor onze algemene ledenvergadering. We werden gastvrij ontvangen met koffie en thee en natuurlijk een bonbon (of twee), uiteraard gemaakt van de lekkerste chocolade.

Een aantal belangrijke punten, willen we nog een keer onder de aandacht brengen:


Voorzitter

Peter Hutten neemt per heden het stokje over van Corné Cools als voorzitter van Kreitenmolen Vitaal. Wij wensen Peter heel veel succes met deze mooie uitdaging!

Openbaar Groen

In februari start het project ‘Openbaar Groen’ waar we samen met ondernemers en gemeente uitvoering aan gaan geven. De openbare ruimte (gemeente groen) wordt opnieuw ingezaaid en waar nodig opnieuw aangeplant. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat deze gebieden daarna NIET meer gebruikt mogen worden als parkeerplaats. Parkeren is en blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Die hoort voldoende parkeerplaats te hebben of creëren op eigen terrein.

Eind februari gaan we per straat bijeenkomsten organiseren om zaken te bespreken. Iedereen ontvangt hiervoor tijdig een persoonlijke uitnodiging. Deze ontvang je ook als je géén lid bent van Kreitenmolen Vitaal.

Energiescan

Ons moto is ‘Gebruik alleen de energie die je nodig hebt… en meer niet!’. Daarom bieden wij in samenwerking met de gemeente Tilburg alle ondernemers die lid zijn van Kreitenmolen Vitaal, de mogelijkheid om een energiescan uit te laten voeren. 

De kosten voor de energiescan worden bij een normale scan voor 50% vergoed door gemeente Tilburg. Wil je meedoen? Meld je dan vóór 29 februari aan via mail@kreitenmolenvitaal.nl. Mocht je eerst meer informatie willen ontvangen? Maak dan een afspraak. Ook dit kun je aanvragen via mail@kreitenmolenvitaal.nl.

Verkeersveiligheid onderzoek

In opdracht van Kreitenmolen Vitaal heeft Akertech afgelopen jaar een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die extra aandacht behoeven. Samen met een verkeersdeskundige van de gemeente Tilburg gaan we deze punten serieus bekijken.  Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wil je de uitkomsten van het onderzoek bekijken? Het verslag is hier te vinden.

BuitenBeter App

Heb jij de BuitenBeter App al geïnstalleerd op je telefoon?

Als dat niet het geval is, adviseren we je om deze gratis app zo snel mogelijk te downloaden. Gebruik hem indien nodig. Het werkt namelijk écht!