Uitnodiging bijeenkomst Energie

Duurzaamheid en het bewust gebruiken van energie is een ‘hot’ thema, ook voor ondernemers. Per 1 juli 2019 moeten bedrijven namelijk voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparende maatregelen’. Concreet houdt dit in dat bedrijven moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. We zullen dus aan de slag moeten!

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst ‘Kreitenmolen groen, gewoon doen!’. Daarbij gaan we samen kijken naar de mogelijkheden van energiebesparing en we mogen een kijkje in de keuken nemen van een bedrijf dat nagenoeg energieneutraal is. Het programma is naast divers ook interactief.

Datum:       12 juni 2019
Aanvang: 16:00 uur (stipt)
Locatie: Boomrooierij Weijtmans, Handelsweg 18, Udenhout
Afsluiting: 18.00 uur

Programma:

  • Welkomstwoord
  • Introductie bedrijfspand Weijtmans
  • Optimalisering van energieverbruik van bedrijfsmiddelen
  • Gastsprekers:
  • John van Bijsterveldt en Dave Verheggen van Giegaz
  • Napraten en discussie over de thema’s die aan bod zijn gekomen
  • Rondleiding pand Weijtmans

Deze bijeenkomst is voor alle ondernemers van bedrijventerrein Kreitenmolen. Dus ook als u geen lid bent van Kreitenmolen Vitaal, heten wij u van harte welkom!

Wij vragen u wel om zich aan te melden via mail@kreitenmolenvitaal.nl.
Dit kan tot en met 10 juni.