Afval op Kreitenmolen

Tijdens de ALV op 12 januari is het voorstel geopperd om met wat mensen vuil te gaan prikken op ons bedrijventerrein. Inmiddels hebben we dit al meerder malen gedaan en zoals je op de foto’s kunt zien is het iedere keer weer de moeite waard (de verschillende foto’s zijn van verschillende ‘priksessies’!).

Een mooie bijkomstigheid is dat we nu ook in beeld hebben wat er allemaal in de berm ligt. Het gaat hoofdzakelijk om blikjes, plastic flesjes, wietzakjes, plastic zakken, karton en op dit moment ook veel McDonald’s afval. Met McDonald’s hebben we inmiddels een gesprek gehad en die gaan naar aanleiding van onze bevindingen hun opruimwerkgebied vergroten. Goede ontwikkelingen dus!

Het is geweldig dat het zwerfafval van ons bedrijventerrein door vrijwilligers wordt opgeruimd! Onze dank hiervoor.

Op dit moment is de gemeente Tilburg volop in voorbereiding om ‘het Groenplan’ uit te rollen. We nemen in het overleg met de gemeente het afvalprobleem mee, zodat we in de toekomst een schoner bedrijventerrein hebben en houden.


Ontbijten op Kreitenmolen

Gezien de bijzondere omstandigheden omtrent het Corona-virus en de bijkomende ontwikkelingen, willen we per twee weken gaan bekijken wanneer we het ontbijt kunnen inplannen. Dus medio half mei kijken we naar de mogelijkheden voor half juni en medio eind mei kijken we naar de mogelijkheden voor eind juni, etc.

Inmiddels hebben we onze plannen een beetje aangepast en willen we alle ondernemers die gevestigd zijn op Kreitenmolen uitnodigen voor de ontbijtbijeenkomst. Per bedrijf mogen er maximaal twee personen deelnemen aan het ontbijt.

Als we een definitieve datum hebben, nodigen we iedereen persoonlijk uit. Natuurlijk zou het heel mooi zijn als er veel ondernemers deel kunnen nemen aan de ontbijtbijeenkomst.

Op de agenda staat de Open Bedrijvendag en ‘het groen’ op ons bedrijventerrein, dat eindelijk volop in de voorbereiding is bij gemeente Tilburg. 

Word vervolgd dus!