Meer dan een decennium geleden startte MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). In dat keurmerk maken ondernemers met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Kreitenmolen Vitaal vervult een kartrekkersrol om dit keurmerk te behalen.

Samenwerken succesvol 

Een schone, veilige omgeving voor ons industrieterrein staat voorop. En daarvoor hebben ondernemers elkaar, maar ook gemeente, politie en brandweer nodig. Het KVO biedt handvatten aan betrokken partijen om gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is.

Wat levert het op?

Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden. In winkelgebieden en op bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten. Bovendien verbetert de communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Daarmee is het KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.

Een opsomming van de belangrijkste voordelen:

  • Vermindering van criminaliteit, bedrijfsschade neemt af;
  • Wanneer een industrieterrein het KVO behaalt, worden verzekeringspremies lager;
  • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer;
  • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger;
  • Een beter imago van het bedrijventerrein trekt meer nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen;
  • Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.

Hoe werkt het?

Een KVO-traject start met het vormgeven van de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer en eventueel andere lokale partijen, zoals vastgoedeigenaren. Het stappenplan geeft beknopt weer wat nodig is om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen én te behouden.

Zodra er meer nieuws is rondom het Keurmerk Veilig Ondernemen, zullen wij dit melden in een nieuwsbericht op de website.